Visa Business Debit

Prednosti korištenja Visa Business Debit kartice:

Kartica idealna za one koji mnogo putuju, rezervišu hotele i letove, plaćaju robe i usluge na internetu!

Jednostavno i sigurno!

  • Bezgotovinsko plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemlji i inostranstvu
  • Podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu
  • Transakcije bez prisustva kartice (internet, hoteli, aviokarte…)
  • Mogućnost vezivanja više kartica za transakcioni račun pravnog lica
  • Mogućnost definisanja dnevnih i mjesečnih limita potrošnje za pojedinačne kartice
  • Potpuna sigurnost plaćanja obezbjeđena najsavremenijom chip tehnologijom i verifikacijom putem sms poruke)
  • Mogućnost izmjene PIN-a i upita stanja na bankomatima Naša Banka a.d. Banja Luka

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.