Obavještenje za klijente o promjeni valute u Republici Hrvatskoj

Obavještenje za klijente o promjeni valute u Republici Hrvatskoj

16. 11. 2022.

Poštovani,

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o objavi uvođenja EUR kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 01.01.2023. godine od kada će se valuta EUR koristiti kao službena valuta, a valuta HRK (hrvatska kuna) će prestati da važi za zvanično sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.

U skladu sa navedenim, Naša Banka a.d. Bijeljina će prodaju i otkup efektive u valuti HRK vršiti do 08.12.2022. godine, dok će bezgotovinsku konverziju u/iz valute HRK, kao i bezgotovinska plaćanja u HRK, vršiti do 26.12.2022. godine.

01.01.2023. godine Banka će izvršiti automatsku konverziju depozita na računima iz valute HRK u valutu EUR po kursu koji iznosi 1 EUR = 7,53450 HRK.

Naša Banka a.d. BijeljinaNaše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.