Održan okrugli sto u “Našoj banci” u Banjaluci

Održan okrugli sto u “Našoj banci” u Banjaluci

30. 05. 2022.

U prostorijama Naše Banke u Banja Luci, u petak 27.05.2022. godine, održan je okrugli sto na temu “Uloga banaka u savremenim trendovima razvoja finansijskih tržišta”, čije je cilj bio da se ukaže na promjene koje se dešavaju u svijetu finansijskih usluga. Povod za organizaciju je nedavno objavljena knjiga „Finansijska tržišta X.O.“ čiji su autori Profesor dr Dejan Erić, Profesor dr Mališa Đukić i dr Duško Bodroža.

Naša Banka prepoznaje značaj trenutka vremena u kome se nalazimo kao i brzine promena koje se dešavaju. Očekuju nas brojni izazovi ali i nove prilike usled ubrzanog razvoja novih modela poslovanja koje sa sobom donose tehnološke promene. U tom kontekstu znanje, povezivanje i razmena ideja ključni su faktori za postizanje poslovnog uspeha i što bolje prilagođavanje svijetu koji se neprestano menja.

Profesor dr Dejan Erić, dekan Beogradske bankarske akademije, autor monografije Finansijska tržišta X.O., istakao je da je organizacija okruglog stola za cilj imala da se ukaže na neke od novih trendova i ulogu banaka u narednom periodu.

“Naša Banka je pokazala jednu proaktivnost i čini napore na afirmaciji koncepta tržišnog načina prikupljanja kapitala kroz emisiju akcija. Ovo je uzor za druge privredne subjekte da se ne plaše berze, da se ne plaše tržišnog načina prikupljanja kapitala”, naveo je Erić.
Duško Bodroža, naučni saradnik na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu i docent na Beogradskoj bankarskoj akademiji, naglasio je da je cilj da se ukaže na promjene koje se dešavaju u svijetu finansijskih usluga, a prije svega, razvoj informacionih tehnologija koji dovodi do dinamičnih promjena. Bankarstvo se više ne posmatra kao klasično, tradicionalno u smislu posredovanja između subjekata sa viškovima i subjekata sa manjkovima finansijskih sredstava. Neke procjene su da će vodeće banke da postanu najveće trgovačke platforme, kao što su ‘Amazon’, ‘eBay’, ‘Alibaba’. Postojeći učesnici u finansijskom sistemu neophodno je da traže alternative svojim današnjim poslovima, a jedna od njih su svakako finansijska sredstva i poslovi na finansijskim tržištima, pojasnio je Bodroža.

Okruglom stolu su prisustvovali Prof. dr Dejan Erić, dekan Beogradske bankarske akademije, autor monografije, Prof. dr Mališa Đukić, redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji, koautor monografije, dr Duško Bodroža, naučni saradnik na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu, koautor monografije, Dejan Vuklišević, predsjednik Uprave Naše Banke, Snježana Rudić, v.d. pomoćnika ministra finansija u Vladi RS, Srđan Šuput, v.d. zamjenika direktora Agencije za bankarstvo RS, Miodrag Jandrić, član Komisije za hartije od vrijednosti RS, Milan Božić, direktor Banjalučke berze, i drugi.Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.