Obavještenje za klijente o novoj mogućnosti plaćanja M:tel usluga

Obavještenje za klijente o novoj mogućnosti plaćanja M:tel usluga

09. 08. 2022.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da ubuduće usluge plaćanja prema Kompaniji M:tel možete vršiti putem sljedećih računa otvorenih kod Naše Banke:

5540040000067155 – račun za redovno poslovanje
5540040000067252 – račun posebnih namjena (fiksna telefonija)
5540040000067349 – račun posebnih namjena (mobilna telefonija)

UPLATU FIKSNE TELEFONIJE NA RAČUN 5540040000067252
Vršite na sljedeći način:

Fizička lica u svrhu plaćanja unose broj telefona zatim separator _ pa se nastavite sa ostatkom teksta za svrhu plaćanja
npr. mjesec i godina za koji se plaća račun 07/22,

Pravna lica umjesto broja telefona unose JIB pravnog lica zatim separator _ pa se nastavite sa ostatkom teksta za svrhu plaćanja
npr. mjesec i godina za koji se plaća račun 07/22;u poziv na broj se unosi broj koji je naveden kao poziv na broj na računu MTEL-a.

UPLATA MOBILNE TELEFONIJE NA RAČUN 5540040000067349
Vrši se na sljedeći način:

U svrhu plaćanja unosite broj telefona zatim separator _ pa se nastavite sa ostatkom teksta za svrhu plaćanja
npr. mjesec i godina za koji se plaća račun 07/22;
u poziv na broj se unosi broj koji je naveden kao poziv na broj na računu M:tel-a.

Primjer:

SVRHA> +38765969327_06/22</SVRHA>Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.