Obavještenje o izmjenama i dopunama odluke o naknadama za bankarske usluge za fizička lica

Obavještenje o izmjenama i dopunama odluke o naknadama za bankarske usluge za fizička lica

14. 12. 2022.

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za bankarske usluge za fizička lica koja će se primjenjivati od 01.03.2023.godine:

Izmjene i dopune se odnose na stavove:

  •  Revidiranje mjesečne naknada za vođenje (održavanje) platnog računa
  •  Uvođenje tarifne stavke za naloge za elektronsko i mobilno bankarstvo
  •  Revidiranje (smanjenje) provizije za hitne naloge putem elektronskog i mobilnog bankarsta.

Detaljne informacije o svim izmjenama i dopunama kao i tekst izmijenjene i dopunjene Odluke o naknadama za bankarske usluge fizička lica dostupni su vam u dokumentima u nastavku ovog obavještenja.
U slučaju dodatnih pitanja vezanih za izmjenu i dopunu Odluke, kontaktirajte nas na broj 0800 50 213, putem e-mail office@nasa-banka.com ili dođite u poslovnicu Naše Banke.

 

Dokumenti:

 

Izvod iz Odluke o naknadama za bankarske usluge-fizička lica

Standardizovani informacioni list za platni račun-fizička licaNaše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.