Naša Banka Banja Luka postala Visa principal za kartične transakcije

Naša Banka Banja Luka postala Visa principal za kartične transakcije

07. 09. 2023.

Naša Banka a.d. Banja Luka je u proteklom periodu sprovela strateški značajne i kompleksne  organizacione promjene na svim nivoima uz imperativ pozitivnog finansijskog poslovanja, procesni reinženjering sa kontinuiranim infrastrukturnim razvojem u oblasti informacionih tehnologija, te migraciju na novi „Core banking system“ kao najvećim izazovom do sada.

Pored svih navedenih i složenih aktivnosti, paralelno je prolazila rigorozan proces apliciranja i multidisciplinarnu reviziju koju je sprovela Visa International,  kako bi dobila principal članstvo u Visa mreži i ispunjavala sve primjenjiive operativne i regulatorne zahtjeve.  

„Izuzetno smo ponosni što smo uspješno završili Visa program za principal članstvo i stekli mogućnost da direktno radimo sa Visom na razvoju kartičnih proizvoda i marketingu. To znači da imamo ogromnu fleksibilnost upravljanja u okviru naših dodijeljenih BIN-ova (Bank Identification Number), od kojih izdvajamo: brza izrada kartica, dostupnost operatera 24 časa dnevno, direktno licenciranje BIN-ova, mogućnost servisiranja pridruženih članova (banke koje nisu principal) i mnogo toga.Visa principal članstvo nam omogućava eliminaciju potreba za posredovanje treće strane što rezultira nižim naknadama za transakcije, većom kontrolom nad procesom plaćanja kao i značajnoj analitici o potrošačkim navikama korisnika“ – izjavio je mr Novak Popić, član Uprave Naša Banka a.d. Banja luka. 

Naša Banka a.d. Banja Luka (www.nasa-banka.com), kao članica jedne od vodećih poslovnih grupacija iz Srbije (Galens Invest) sa ciljem pružanja što kvalitetnije usluge klijentimasprovela je ribrending svojih poslovnica, pokrenula nove i tehnološki unapređene digitalne kanale plaćanja, te  kontinuirano radi na širenju poslovne  i mreže bankomata.

 Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.