KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

16. 08. 2023.

Naša Banka AD Banja Luka objavljuje

KONKURS
za prijem u radni odnos

Na slijedeće radno mjesto:

Referent za kreditne rizike u Odjeljenju za procjenu kreditnih aplikacija – Sektor za upravljanje kreditnim rizikom sa mjestom rada u Banjojluci

Osnovne dužnosti i odgovornosti:

 • Nezavisna i potpuno samostalna procjena rizičnosti predloženih kreditnih plasmana s ciljem kontrole i minimiziranja kreditnog rizika,
 • Kontrola usaglašenosti kreditnog prijedloga sa propisanim politikama, procedurama i odlukama koje regulišu odobravanje kredita i kontrola utvrđenih limita,
 • Izrada metoda i alata za identifikaciju, procjenu, mjerenje, praćenje i kontrolu kreditnog rizika,
 • Praćenje kreditnog rizika radi održavanja prihvatljivog profila rizičnosti kreditnog portfelja Banke,
 • Analiza kreditnog portfolija i formiranje „Liste posmatranja“,
 • Kreiranje alata za procjenu rizika i vršenje procjene rizika i dr.

Uslovi:

 • VSS, diplomirani ekonomista ili slično zanimanje,
 • minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • poznavanje rada na računaru.

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i slijedeće uslove:

 1. da je državljanin BiH;
 2. da je punoljetan;
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
 4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
 5. da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti.

Kandidati mogu dostaviti svoju biografiju i motivaciono pismo na adresu Ul. Ivana Franje Jukića br. 1, 78 000 Banja Luka ili elektronskim putem na adresu ljudski.resursi@nasa-banka.com.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do popune navedenog radnog mjesta.Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.