KONKURS za prijem u radni odnos

KONKURS za prijem u radni odnos

17. 05. 2023.

Naša Banka AD Banja Luka objavljuje

KONKURS za prijem u radni odnos na slijedeća radna mjesta:

1. Blagajnik likvidator u filijali Brčko, mjesto rada u Brčkom;
Osnovne dužnosti i odgovornosti:
– otvaranje svih vrsta računa,
– blagajničko poslovanje za pravna i fizička lica,
– prijem i unos bezgotovinskih platnih naloga,
– prijem zahtjeva i unos podataka za e-banking i za web banking,
– prijem i obrada zahtjeva za trajni nalog, kartičarske usluge, sms i e-mail izvod, wester union, mjenjački poslovi,
– prijem zahtjeva za pozajmice, oročavanje, reoročavanje i razročavanje depozita i štednih uloga i dr.

Uslovi – blagajnik likvidator:
– srednji stepen stručne spreme,
– ekonomski tehničar ili slično zanimanje,
– minimum 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
– poznavanje rada na računaru.

2. Savjetnik prodaje za fizička lica u filijali Brčko, mjesto rada u Brčkom;
Osnovne dužnosti i odgovornosti:
– posjete klijentima fizičkim licima, iniciranje sastanaka s ciljem akvizicije novih klijenata i upoznavanje klijenata sa proizvodima, uslugama i datim pogodnostima u poslovanju sa Bankom,
– priprema ponuda i kreditnih prijedloga u skladu sa važećim pravilima i uputstvima klijentima fizičkim licima,
– prezentovanje, prodaja, predlaganje i ugovaranje svih ponuđenih proizvoda klijentima fizičkim licima,
– monitoring servisiranja i održavanja poslovnog odnosa sa alociranim klijentima fizičkim licima,
– praćenje kvaliteta portfolija i upravljanje kreditnim dosijeima klijenata.

3. Savjetnik prodaje za pravna lica u filijali Brčko, mjesto rada u Brčkom;
Osnovne dužnosti i odgovornosti:
– posjete klijentima pravna lica, iniciranje sastanaka s ciljem akvizicije novih klijenata i upoznavanje klijenata sa proizvodima, uslugama i datim pogodnostima u poslovanju sa Bankom,
– priprema ponuda i kreditnih prijedloga u skladu sa važećim pravilima i uputstvima klijentima pravnim licima,
– prezentovanje, prodaja, predlaganje i ugovaranje svih ponuđenih proizvoda u okviru dokumentarnog poslovanja Banke klijentima pravnim licima,
– monitoring servisiranja i održavanja poslovnog odnosa sa alociranim klijentima pravna lica,
– praćenje kvaliteta portfolija i upravljanje kreditnim dosijeima klijenata.

Uslovi – Savjetnik prodaje za pravna/fizička lica:
– visoka stručna sprema, Ekonomski fakultet,
– minimum 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
– poznavanje rada na računaru.

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i slijedeće uslove:
1. da je državljanin BiH;
2. da je punoljetan;
3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
5. da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti.

Kandidati mogu dostaviti svoju biografiju i motivaciono pismo na adresu Ul. Ivana Franje Jukića br. 1, 78 000 Banja Luka ili elektronskim putem na adresu
ljudski.resursi@nasa-banka.com

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do popune navedenih radnih mjesta.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +387 51 492 791 lokal 813.Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.