KONKURS za prijem u radni odnos

KONKURS za prijem u radni odnos

27. 03. 2023.

KONKURS za prijem u radni odnos

Na sljedeće radno mjesto:

Referent za računovodstvo u Sektoru finansija, računovodstva i izvještavanja – 1 izvršilac, mjesto rada u Banjaluci.

Osnovne dužnosti i odgovornosti:
• Knjiženje i obrada izvoda Banke/filijala,
• Knjiženje ulaznih i izlaznih fakturaulazne i izlazne fakture, usaglašava stanja sa komitentima, vrši plaćanje obaveza i briga o naplati potraživanja,
• Izrada izlaznih faktura za knjigovodstvo (zakupi, refundacije troškova, sefovi) na nivou Banke,
• Odgovornost za analitičku evidenciju dobavljača i kupaca, usaglašavanje sa glavnom knjigom,
• Da vrši formalne računovodstvene i suštinske kontrole dokumentacije za plaćanje, kontiranje dokumentacije i izvršavanje plaćanja po primljenoj dokumentaciji,
• Odgovornost za obračun poreza (direktnih i indirektnih), prikupljanje dokumentacije od klijenata u cilju pravilnog obračuna poreza i za sastavljanje obrazaca PDV prijave,
• Odgovornost za obračun plate i naknada po svim osnovama, kao i isplate istih,
• Da pokreće interne i eksterne IOS-e, prati, usaglašava i usklađuje iste sa analitikom i glavnom knjigom,
• Da vrši dnevni unos računovodstvenih promjena, knjiženje, usaglašavanje i usklađivanje.

Uslovi:
– Visoka stručna sprema, diplomirani ekonomista;
– minimum 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
– Poželjna licenca sertifikovanog/ovlaštenog računovođe.

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i sljedeće uslove:
1. da je državljanin BiH;
2. da je punoljetan;
3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
5. da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti.

Kandidati mogu dostaviti svoju biografiju i motivaciono pismo na adresu Ul. Ivana Franje Jukića br. 1, 78 000 Banja Luka ili elektronskim putem na adresu
ljudski.resursi@nasa-banka.com

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do popune navedenog radnog mjesta.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +387 55 232 300 lokal 813.Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.