KONKURS za prijem u radni odnos

KONKURS za prijem u radni odnos

27. 03. 2023.

Naša Banka AD Bijeljina objavljuje

KONKURS za prijem u radni odnos

Na slijedeća radna mjesta:

1. Blagajnik likvidator u filijali Brčko, mjesto rada u Brčkom;
2. Blagajnik likvidator u filijali Zvornik, mjesto rada u Zvorniku;
3. Blagajnik likvidator u ekspozituri Ugljevik, mjesto rada u Ugljeviku;
4. Blagajnik likvidator u ekspozituri Lopare, mjesto rada u Loparama.

Osnovne dužnosti i odgovornosti:
 otvaranje svih vrsta računa,
 blagajničko poslovanje za pravna i fizička lica,
 prijem i unos bezgotovinskih platnih naloga,
 prijem zahtjeva i unos podataka za e-banking i za web banking,
 prijem i obrada zahtjeva za trajni nalog, kartičarske usluge, sms i e-mail izvod, wester union, mjenjački poslovi,
 prijem zahtjeva za pozajmice, oročavanje, reoročavanje i razročavanje depozita i štednih uloga i dr.

Uslovi:
– srednji stepen stručne spreme,
– ekonomski tehničar ili slično zanimanje,
– minimum 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
– poznavanje rada na računaru.

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i slijedeće uslove:

1. da je državljanin BiH;
2. da je punoljetan;
3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
5. da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti.

Kandidati mogu dostaviti svoju biografiju i motivaciono pismo na adresu Ul. Ivana Franje Jukića br. 1, 78 000 Banja Luka ili elektronskim putem na adresu
ljudski.resursi@nasa-banka.com

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do popune navedenih radnih mjesta.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +387 55 232 300 lokal 813.Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.