KONKURS za prijem u radni odnos

KONKURS za prijem u radni odnos

14. 06. 2022.

Na slijedeća radna mjesta:

1.Blagajnik likvidator u agenciji Šekovići

Uslovi:

  • srednji stepen stručne spreme,
  • ekonomski tehničar ili slično zanimanje,
  • minimum 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
  • poznavanje rada na računaru.

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i slijedeće uslove:

  • da je državljanin BiH;
  • da je punoljetan;
  • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
  • da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
  • da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti.

Kandidati će dostaviti svoju biografiju i motivaciono pismo na adresu Patrijarha Pavla 3, u Bijeljini ili elektronskim putem na adresu office@nasa-banka.com

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do popune radnog mjesta.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +387 55 232 315 i +387 51 498 929.Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.