Klasična štednja

  • Iskoristite Akcijsku ponudu kamatnih stopa na oročene nenamjenske depozite fizičkih lica na periode do 13 mjeseci!
  • Navika onih koji misle na svoju budućnost!

Nenamjenska oročena štednja u EUR i KM

Visina kamatne stope

3 mjeseca

0,70%

6 mjeseci

0,90%

12 mjeseci

1,10%

13 mjeseci

1,20%

*Fiksna kamatna stopa

*Vaši depoziti osigurani su kod Agencije za osiguranje depozita u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita BiH

Nove akcijske uslove od 25.05. preuzmite ovdje

Kalkulator štednje ovdje

 Ukoliko ste zainteresovani za našu ponudu, upišite svoje podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati.

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.