Saziv za I redovnu sjednicu Skupštine u 2021. god. NAŠA BANKA

Obavještenje o povlačenju CHF

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da Naša Banka neće vršiti otkup novčanica CHF- serije VIII, a u skladu sa dostavljenim obavještenjem Udruženja banaka Bosne i Hercegovine o povlačenju novčanica (CHF- serije VIII) iz opticaja.
Image

Poslovi sa stanovništvom

Naša Banka

Naša Banka u ponudi ima različitu paletu kraktoročnih i dugoročnih kredita čije se povoljnosti ogledaju u sledećem:

brzini realizacije
prihvatljivim kamatnim stopama
fleksibilnim rokovima otplate, koji su prilagodjeni visini i namjeni kredita uz minimalne instrumente obezbjedjenja naplate kredita

Novosti