Transakcioni računi i plaćanja

Transakcione račune mogu otvoriti svi građani, bez obzira na osnov primanja. Zavisno od dinamike i vrste priliva, moguće je otvoriti različite vrste računa u domaćoj i stranoj valuti. Otvaranjem tekućeg računa, putem kojih građani primaju redovna lična primanja, moguće je ostvariti određene prednosti kao što su: usluge SMS obavještenja, mobilnog bankarstva, elektronskog bankarstva i sl.

Pored pomenutih usluga, otvaranjem transakcionih računa možete obavljati i ostale transakcije koje su korisne:

  • Usluga trajnog naloga – može se koristiti za plaćanje redovnih   mjesečnih obaveza, prenosa na račune štednje i sl.
  •  Prijem i realizacija naloga za plaćanje,
  •  Elektronski izveštaji o stanju i promjenama na računu,
  •  Podizanje gotovine na bankomatima i plaćanje putem platnih kartica,
  •  Plaćanje prema inostranstvu, kao i prijem novčanih sredstava iz inostranstva (devizne penzije i ostala primanja)
  •  Druge usluge vezane za plaćanje i izvještavanje
 

Provjerite da li smo najpovoljniji na zvaničnoj internet stranici Agencije za bankarstvo Republike Srpske (u rubrici „Za korisnike finansijskih usluga“) : https://abrs.ba/naknade-provizije-sa-stanovnistvom/

Izaberite vrstu računa:

1. Platni računi ( tekući i žiro računi)

  • tekuće račune; 
  •  žiro račune.

Tekući račun je platni račun za primanja korisnika (fizičkih lica) proistekla iz radnog odnosa koji Banka, na pisani zahtjev, otvara korisniku-rezidentu ili korisniku-nerezidentu. Korisnik koji ima otvoren tekući račun kod Banke, na koji prima redovna mjesečna primanja, na na taj račun može da prima i vanredne uplate. Tekući račun se otvara i vodi u domaćoj valuti

Žiro račun je račun za primanja korisnika (fizičkog lica) proistekla iz vanrednih poslovnih aktivnosti korisnika koji Banka,na pisani zahtjev, otvara korisniku-rezidentu ili korisniku-nerezidentu koji nema redovna mjesečna primanja. U primanja iz vanrednih poslovnih aktivnosti spadaju sve vrste primanja koja mogu nastati van primanja iz redovnog radnog odnosa:

Zahtjev za otvaranje platnog računa ( tekući i žiro) i usluga Banke za fizička lica

Informacioni list

Izvod odluke o naknadama i tarifama u slučaju da klijent odabere neku od ostalih usluga banke

Osnovni platni račun za fizička lica

Osnovni platni račun može otvoriti fizičko lice koje ima prebivalište u Republici Srpskoj u skladu sa zakonom kojim se uređuje prebivalište građana, ako nema otvoren drugi platni račun, ima pravo da zahtijeva od Banke za otvaranje i korišćenje računa sa osnovnim uslugama.

Na osnovni platni račun imaju pravo i fizička lica koja pripadaju grupi socijalno osjetljive kategorije korisnika finansijskih usluga: korisnici penzije koja je jednaka ili niža od iznosa najniže penzije određene za 40 godina penzijskog staža i više, u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje (Odlukom Vlade RS od 28.04.2022. godine – Sl. gl. RS br. 38/22, određen navedeni iznos najniže penzije), te korisnici prava u skladu sa zakonima kojima se uređuju socijalna zaštita, studentski standard, posredovanje u zapošljavanju i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao i druga slična prava (novčana pomoć, dodatak za pomoć i njegu drugog lica, lična invalidnina, studentska stipendija, novčana naknada za nezaposleno lice i slično.

Zahtjev za otvaranje osnovnog platnog računa ( za osnovni platni račun i osnovni račun za socijalno osjetljive kategorije)

Više informacija Informacioni list

Izvod odluke o naknadama i tarifama u slučaju da klijent odabere neku od ostalih usluga

Lista najreprezentativnijih usluga povezanih sa platnim računom

Izvještaj o naknadama za usluge povezane sa platnim računom

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju forme i sadržaja izvještaja o naknadama za usluge povezane sa platnim računom (Službeni glasnik Republike Srpske 74/2022), obaveza Banke je da korisnicima, bez naknade, najmanje jednom godišnje, obezbjedi dostupnost izvještaja o svim naknadama naplaćenim za usluge povezane sa platnim računom fizičkog lica.

Ukoliko ste korisnik platnog računa, Vaš Izvještaj o naknadama za usluge povezane sa platnim računom možete dobiti u najbližoj poslovnici Naša banka a.d. Banja Luka.

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.