Sefovi

Čuvari Vaših vrijednosti!

Pored široke ponude bankarskih proizvoda i usluga, korisnicima nudimo i mogućnost zakupa sefa.

Uvažavajući različite potrebe i želje, obezbjedili smo sefove u više veličina koje možete zakupiti na duži ili kraći vremenski period.

Naša Banka nudi uslugu zakupa sefa svim našim klijentima (punoljetna lica) uz
mogućnost odabira veličine sefa i perioda zakupa.

 • U sefovima se mogu čuvati vrijednosti kao što su: važni dokumenti, nakit, vrijednosni papiri i sl.
 •  Naknada se naplaćuje unaprijed za cijelo ugovoreno razdoblje, a prema vremenskom periodu zakupa i veličini sefa:

 

1 godina

2 godine

3 godine

5 godina

60*300*400

99,00

179,00

269,00

449,00

120*300*400

109,00

199,00

299,00

499,00

180*300*400

119,00

219,00

329,00

549,00

300*300*400

139,00

259,00

389,00

649,00

*cijena izražena u KM sa uračunatim PDV-om

Sef možete zakupiti u jednoj od sljedećih poslovnica Banke:

 •  Filijala Bijeljina, Patrijarha Pavla 3
  0800 50 213  (lokal 1323)
 •  Filijala Banjaluka, Ivana Franje Jukića 1
  0800 50 213  (lokal 810)
 •  Filijala Zvornik, Svetog Save 56
  0800 50 213  (lokal 1548)
 • Filijala Istočno Sarajevo, Prve sarajevske brigade 50800 50 213  (lokal 1016)

Pristup sefu je dozvoljen od ponedjeljka do petka u periodu od 08:30h do 15:30h.
Informacioni list

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.