Transakcioni računi

Kako biste na brz i jednostavan način obavljali sva Vaša plaćanja, Naša Banka pruža uslugu otvaranja poslovnih računa u domaćoj i stranoj valuti.

Otvaranjem računa možete:

  • vršiti gotovinski i bezgotovinski platni promet,
  • koristiti pogodnosti elektronskog bankarstva,
  • pogodnosti međunarodnih platnih kartica,
  • kreiranja izvještaja o prometu po računu na način i u obliku koji vama odgovara (elektronski, na šalteru, putem SMSa) kao i druge poslove u okviru domaćeg i međunarodnog platnog prometa.

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.