Platni promet u zemlji

Naša Banka za potrebe svojih klijenata, na brz i jednostavan način obavlja platni promet u zemlji.

Usluge koje vam Naša Banka može obezbjediti kroz platni promet u zemlji su:

 •  realizacija gotovinskih naloga (polog gotovine i isplata putem čeka),
 •  realizacija bezgotovinskih naloga (internih i eksternih),
 •  raspoloživost sredstvima po prijemu na račun
 •  profesionalna podrška i pomoć prilikom obavljanja platnog prometa,
 •  korištenje usluga elektronskog platnog prometa,
 •  izdavanje potvrda o stanju i prometu po računu i drugih potvrda po potrebi,
 •  dostavljanje izvoda o promjenama na računu (u poslovnicama, elektronski, putem e-maila, putem mobilnog telefona)

Prijem i realizacija naloga

Nalozi se primaju svaki radni dan, a moguće ih je dostaviti lično na šalteru ili elektronski putem sistema elektronskog bankarstva

 •  Interni nalozi (plaćanje unutar Banke) se primaju i realizuju istog bankarskog dana
 •  Eksterni nalozi koji su primljeni do 13h izvršavaju se isti banakarski dan.
 •  Eksterni nalozi koji su primljeni nakon 13h biće izvršeni najkasnije sljedećeg bankarskog dana.
 •  Eksterni nalozi sa iznosima preko 10,000.00 KM (RTGS) i svi nalozi sa oznakom „hitno“ primaju se do 15h i realizuju se istog bankarskog dana.

Prijem naloga subotom: svi interni nalozi će biti primljeni i realizovani isti dan, dok će se eksterni nalozi primiti isti dan ali će biti realizovani prvi sljedeći radni dan.

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.