Ovlašćeni mjenjači

Ovlašćeni mjenjači

Pored ostalih proizvoda Naša Banka Vam može ponuditi i uslugu koja se odnosi na servisiranje usluge sa ovlašćenim mjenjačima. 

Za obavljanje ove djelatnosti neophodno je:

 • da privredno društvo/samostalni poduzetnik ima registrovanu šifru djelatnosti 66.12–Posredovanje u poslovima sa hartijama od vrijednosti i robnim ugovorima (isključivo djelatnost mjenjačnica).
  U ime Klijenta Banka podnosi zahtjev Ministarstvu finansija Republike Srpske za izdavanje Rješenja za obavljanje ove djelatnosti.

Dokumentacija potrebna za zaključivanje Ugovora i dobijanje Rješenja:

 • Popunjen obrazac zahtjeva za uspostavljanje saradnje za obavljanje mjenjačkih poslova;
 •  Rješenje iz odgovarajućeg sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je pravno lice/samostalni poduzetnik registrovano za obavljanje mjenjačkih poslova (šifra djelatnosti za obavljanje mjenjačkih poslova je 66.12);
 •  Potvrda o registraciji iz Poreske uprave Republike Srpske (ovjerena kopija);
 •  Izjava da vlasnik odnosno osnivač i lice odgovorno za zastupanje pravnog lica i radnik koji će neposredno obavljati mjenjačke poslove nisu pravosnažno osuđeni za krivična djela protiv privrede, imovine, života i tijela, protiv javnog reda i mira i pravnog prometa
 •  Dokaz o izvršenom plaćanju takse za dobijanje ovlaštenja za obavljanje mjenjačkih poslova, u skladu sa važećim propisima;
 •  Kopije identifikaconih dokumenata vlasnika odnosno osnivača i odgovornih lica koja zastupaju pravno lice, lica koje je odgovorno za obavljanje mjenjačkih poslova u pravnom licu i radnika koji će obavljati mjenjačke poslove.

Potrebna dokumentacija koju Banci dostavljaju preduzetnici registrovani na teritoriji Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine:

 •  Popunjen obrazac zahtjeva za uspostavljanje saradnje za obavljanje mjenjačkih poslova;
 •  Rješenje sudskog registra o obavljanju mjenjačkih poslova (ovjerena kopija);
 •  Potvrda o registraciji iz Poreske uprave (ovjerena kopija)
 •  Kopije identifikacionih dokumenata vlasnika, odnosno osnivača i odgovornih lica koja zastupaju pravno lice, lica koje je odgovorno za obavljanje mjenjačkih poslova u pravnom licu i radnika koji će obavljati mjenjačke poslove.

Zahtjev za uspostavljanje saradnje za obavljanje mjenjačkih poslova možete preuzeti ovdje

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.