Kreditna linija krediti GF RS

Kreditna linija krediti obezbjeđeni garancijom Garantnog fonda Republike Srpske

 •  Korisnici prema važećim uslovima GF RS.
 •  Garantna linija za početne poslovne aktivnosti
 •  Garantna linija za poljoprivredu
 •  Garantna linija za preduzetnike
 •  Garantna linija za privredna društva
 •  Garantna linija za registrovana poljoprivredna gazdinstva
 •  Garantna linija za podršku izvozu
 •  Iznos prema važećim uslovima GF RS.
 •  Rok na koji se odobrava prema važećim uslovima GF RS.
 •  Naknada prema važećim uslovima GF RS.
 •  Godišnja kamatna stopa NKS prema važećim uslovima GF RS.

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.