Kreditna linija IRB RS

Kreditna linija Investiciono razvojne banke Republike Srpske

Naša Banka nudi i kredite iz linije Investicione razvojne banke Republike Srpske, čime je preuzela obavezu da korisnicima kredita omogući prednost korišćenja ovih kredita sa dužim rokom dospjeća i po nižoj kamatnoj stopi.

  •  Za pravna lica i preduzetnike.
  •  Kreditna linija za početne poslovne aktivnosti
  •  Kreditna linija za poljoprivredu
  •  Kreditna linija za preduzetnike i preduzeća
  •  Kreditna linija za jedinice lokalne samouprave
  •  Kreditna linija za mikrobiznis u poljoprivredi
  •  Iznos prema važećim uslovima IRBRS
  •  Rok prema važećim uslovima IRBRS
  •  Naknada prema važećim uslovima IRB RS.
  •  Godišnja kamatna stopa NKS prema važećim uslovima IRB RS.

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.