IRB KREDITNA LINIJA ZA PODRŠKU PRIVREDI IZ SREDSTAVA SVJETSKE BANKE

IRB KREDITNA LINIJA ZA PODRŠKU PRIVREDI IZ SREDSTAVA SVJETSKE BANKE

  • Za nabavku osnovni i obrtnih sredstava uz mogućnost refinansiranja u skladu sa uslovima IRB RS
  • Do 2.933.745 KM
  • Do 144 mjeseca
  • Za mikro, mala i srednja preduzeća

 Ciljne grupe finansiranja:

a) Cilјna grupa 1 – MMSP (mikro, mala i srednja preduzeća) koja su iskusila pad bruto prometa/obrta od najmanje 20 procenata u drugom kvartalu 2020. godine u poređenju sa drugim kvartalom 2019. godine, ili koja su iskusila pad prometa/obrta u tekućoj fiskalnoj godini u poređenju sa prethodnom fiskalnom godinom isl.

b) Cilјna grupa 2 – MMSP (mikro, mala i srednja preduzeća) koja su inkluzivna za žene; mlada MSMP, ili MSMP u manje  razvijenim regijama isl.

“MSMP koja su inkluzivna za žene”

  • (1) više od 50 posto je u vlasništvu žena (tj. s najmanje jednim ženskim akcionarem s pravilno dokumentovanim ovlaštenjima predstavlјanja i upravlјanja); ili
  • (2) kojim upravlјaju žene (tj. s najmanje jednom ženom na vrhu menadžmenta ili s najmanje 25 posto zastuplјenosti žena na srednjem nivou upravlјanja); il
  • (3) zapošlјava procenat žena koji je veći od prosječnog procenta zabilјeženog u relevantnom sektoru; ili
  • (4) se povećao udio zapošlјavanja žena za najmanje 5 (pet) posto u prethodnoj godini.

“Mlada preduzeća”: Preduzeća sa manje od 5 (pet)  godina od datuma registracije kod odgovarajućeg poreskog organa, ali koje nije osnovano nakon 1. januara za godinu prije predavanja zahtjeva.

 

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.