PRIVREDA
DEPOZITI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam a diam ante. Quisque molestie rhoncus est nec maximus.

Depoziti

Obavještenje o primjeni novih kamatnih stopa u poslovima sa depozitima 

Poštovani klijenti, Obavještavamo vas o izmjenama kamatnih stopa na oročenu štednju za fizička i pravna lica stupaju na snagu 15.06.2020. godine. 

Više detalja o pomenutim izmjenama možete pronaći u okviru pregleda pasivnih kamatnih stopa koje vam donosimo u nastavku:

Naša Banka nudi svojim klijentima, pravnim licima i preduzetnicima otvaranje transakcionih računa kao i oročavanje sredstava.

Pregled pasivnih kamatnih stopa za pravna lica:


R.br.
Vrsta depozita
Procenat na godišnjem nivou
1.
Dpozit po viđenju u domaćoj i stranoj vluti
1.1
Depozit po viđenju
0,00%
2.
Oročeni nenamjenski depoziti u KM i EUR
Na 1 mjesec
0,10%
Na 2 mjeseca
0,10%
Na 3 mjeseca
0,10%
Na 6 mjeseci
0,20%
Na 12 mjeseci
1,10%
Na 13 mjeseci
Na 24 mjeseci
1,70%
Na 36 mjeseci i duže
1,90%
3.
Oročeni namjesnki depoziti u KM i ostalim valutama
3.1
Oročeni namjesnki depoziti u KM i ostalim valutama
0,00%

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.