MBank

Mobilno bankarstvo Naš Mbank

Postanite korisnik u 2 jednostavna koraka:

 •  Instalirajte aplikaciju (Google Play, App Store, Huawei Store)
 •  Otvorite račun u našoj najbližoj poslovnici i aktivirajte Mbank uz podršku bankarskog službenika

Prednosti

 • Uvid i kontrola vlastitih finansija na klik od Vas bilo gdje da se nalazite
 • 24 sata potpuno bezbjedno i jednostavno obavljate finansijske transakcije
 • Niže naknade za plaćanja režijskih računa
 • Mogućnost isplate novca na bankomatu bez platne kartice
 • Upravljanje budžetom i troškovima
 • Prenos sredstava
 • Brza provjera stanja računa
 • Pregled i pretraga svih transakcija po računima
 • Provjera stanja i prometa po svim računima i karticama
 • Provjera stanja kredita i dospjelih anuiteta
 • Pregled limita, iznosa dospijeća i troškova po karticama
 • Mogućnost blokade kartice usled gubitka iste
 • Promjena limita dnevne potrošnje po kartici
 • Promjena limita kod podizanja novca na bankomatu
 • Slanje izvoda na email ili download na telefon
 • Mogućnost kreiranja naloga koji su ranije puštani
 • Izmjena iznosa ranije kreiranog trajnog naloga
 • Konverzije sredstava
 • Pregled najbližih poslovnica i bankomata
 • Mogućnost istovremenog korištenja na više uređaja/telefona

Upoznajte se detaljno sa uslugom Naš Mbank

Uputstvo za aktivaciju m-bank naloga preuzmite ovdje

Najčešća pitanja i odgovori – Pogledajte ovde

Koji su uslovi za korišćenje mobilnog bankarstva Naš Mbank?

 • otvoren tekući račun u Banci;
 • ugovorena usluga Naš Mbank;
 • mobilni uređaj kojim možete pristupiti Internetu;
 • mobilni uređaj sa verzijom operativnog sistema Android 6.0 ili više;
 • mobilni uređaj sa verzijom operativnog sistema minimalno iOS 10.0,
 • dovoljno raspoložive memorije za instalaciju aplikacije Naš Mbank;

Kako mogu ugovoriti Naš Mbank uslugu na svom mobilnom telefonu?

Naš Mbank uslugu možete ugovoriti u bilo kojoj poslovnici Naše Banke, kao samostalnu uslugu ili kao sastavni dio paketa računa.

Sve što trebate učiniti je sledeće:

 • Posjetiti Vama najbližu filijalu/poslovnicu Naše Banke,
 • Ugovoriti Naš Mbank uslugu;
 • Instalirati Naš Mbank aplikaciju na Vaš mobilni uređaj;
 • Aktivirati Naš Mbank uslugu pomoću aktivacijskih kodova;
 • Odabrati svoj PIN i započeti s korišćenjem Naš Mbank usluge.

Koliko je sigurno korišćenje usluge Naš Mbank?

Naš Mbank aplikacija se koristi uz visok stepen sigurnosti koji omogućava:

 • enkripcijsku zaštitu Vaših podataka;
 • minimalna količina podataka spremljena u mobilnom uređaju;
 • automatsko gašenje aplikacije nakon 3 (tri) minute neaktivnosti;
  Sigurnost dodatno osigurava softverski token koji je sastavni dio aplikacije, a namijenjen je
  identifikaciji korisnika uz unošenje PIN-a. PIN za Naš Mbank aplikaciju nije povezan s PIN-om
  za mobilni telefon kojeg koristite, a preporuka je da ne budu isti radi dodatne zaštite Naš
  Mbank usluge. Čuvajte svoj PIN jer isti predstavlja Vaš potpis! Nemojte ga otkrivati ili učiniti
  dostupnim drugim osobama, jer time sami otvarate mogućnost zlouporabe

Koje su naknade za korištenje usluge Naš Mbank?

Godišnja naknada za korištenje Naš Mbank usluge iznosi 15,00 KM.

Mogu li se nalozi unositi tokom čitavog dana?

Nalozi se mogu unositi 24 h dnevno, ali se njihova realizacija obavlja u toku radnog vremena
predviđenog za platni promet:

 • Nalozi unutar Banke – nalozi unešeni radnim danima do 19:00h i subotom do 13:00h biće realizovani isti radni dan. Nalozi unešeni nakon navedenih vremena i neradnim danom biće realizovani slijedeći, naredni radni dan. U slučaju kupoprodaje i konverzije valuta nalozi će biti provedeni po kursu važećem naredni radni dan;
 • Nalozi između banaka – nalozi unešeni do 13:00h, hitni nalozi i nalozi s iznosima preko 10.000 KM unešeni do 15:30 h, biće realizovani isti radni dan. U protivnom, odnosno nalozi unešeni nakon 13:00h i subotom, biće realizovani slijedeći, naredni radni dan.

Da li se putem Naš Mbank usluge može vršiti prenos deviznih sredstava na račune
drugih klijenata?

Konverzije valuta (konverzije iz jedne u drugu stranu valutu), te kupoprodaja deviza (konverzije iz deviza u KM i obratno) mogu se vršiti u sklopu usluge Naš Mbank, ali samo unutar računa klijenta. Prenos deviza na račune drugih klijenata, fizičkih i pravnih lica, nije dozvoljen, budući da je bezgotovinski platni promet devizama u zemlji zakonom onemogućen.

Mogu li Naš Mbank uslugu koristiti na više mobilnih uređaja?

Uslugu Naš Mbank možete koristiti na više uređaja/telefona.

Šta učiniti ukoliko zaključam aplikaciju Naš Mbank prilikom logovanja, pogrešnim
unosom lozinke i korisničkog imena?

Ukoliko se aplikacija zaključa zbog pogresnog unosa lozinke i korisničkog imena, otključaće se sama za 5 minuta.

Izgubio/la sam mobilni telefon u kojem je Naš Mbank usluga?

Ukoliko se desi da ste izgubili mobilni telefon, potrebno je izvršiti izmjenu lozinke i korisničkog imena za Naš Mbank, kako biste bili sigurni da pronalazač neće moći da se uloguje. Bez obzira na izmjenu lozinke i korisničkog imena, ukoliko je telefon zaključan,aplikacija nije dostupna. U slučaju da je telefon otključan pronalazač nema dostupan PIN kod, za ulazak u aplikaciju Naš Mbank, ili ako ste definisali da je pristup aplikaciji otisak prsta. Svakako i ako zna ili pronalazač otkrije PIN kod, ukoliko st promjenili lozinku i korisničko ime, pristup aplikaciji je onemogućen.

Opšti uslovi korišćenja

Zahtjev za korišćenje

Zahtjev za deaktiviranje

Informacioni list

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.