Vizija i misija

Vizija banke

Vizija Naše Banke je da bude moderna domaća univerzalna banka koja se prepoznaje po aktivnom pristupu tržištu i sa finansijskim uslugama kreiranim u skladu sa potrebama klijenata, primarno stanovništva, malih i srednjih preduzeća.

Misija banke

Misija Naše Banke je da ostane pouzdan partner klijentima, da stvara kvalitetne i konkurentne finansijske proizvode i usluge, kao i da odgovornim poslovanjem doprinosi povećanju vrijednosti klijenta Banke i ekonomskog okruženja u kojem djeluje.

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.