O banci

NAŠA BANKA

NAŠA BANKA A.D. BANJA LUKA kao domaća banka, sa domaćim kapitalom spada u redove manjih banaka ali svojom likvidnošću i vrijednostima koje baštini kroz svoje poslovanje duže od 130 godina, kao i uz naklonost klijenata koji su u nama prepoznali sigurnost, simbol je lokalne i regionalne tradicije bankarstva i investicionog razvoja.

Banka je prošla niz akcija na polju usavršavanja svih procesa i usluga poslovnog ambijenta, te je u posljednjoj i tokom ove poslovne godine pribilježila poslovni rast iz kojeg se vidi da sinergija poslovne tradicije i inovativnih rješenja donosi sjajne rezultate, stabilnost i sigurnost.

Posljednjom trgovinom akcijama došlo je do ukrupnjavanja kapitala i promjene vlasništva, gdje je kompanija Galens Invest Finance d.o.o Zvornik, postala većinski vlasnik sa preko 99% upravljačkih prava, što dokazuje da su namjere akcionara da stvore jaku i stabilnu finansijsku instituciju, uz mnoštvo planiranih novih aktivnosti u svim segmentima poslovanja banke, kroz povećanje broja poslovnica i broja zaposlenih, te stalnim ulaganjem u nove tehnologije i u podizanje nivoa kapitala i likvidnosti banke.

VIZIJA I MISIJA

  • Širenje sigurne i optimizovane poslovne mreže, sa ciljem pružanja kvalitetnih, pouzdanih i brzih usluga i proizvoda za klijente (fizička i pravna lica).
  • Osluškivanje potreba lokalnih zajednica i klijenata,te u prepoznatljivom duhu dobre tradicije, razvijamo se i nudimo rješenja
  • Njegovanje, građenje i usavršavanje naših zaposlenih

Rješenjem o registraciji Okružnog privrednog suda u Banja Luci broj 057-0-Reg-23-000280 od dana 06.04.2023. godine, Naša Banka posluje sa sjedištem u Banja Luci, na adresi Ivana Franje Jukića br. 1.

Banka kroz vrijeme

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.