O banci

NAŠA BANKA

NAŠA BANKA A.D. BANJA LUKA kao domaća banka, sa domaćim kapitalom spada u redove manjih banaka ali svojom likvidnošću i vrijednostima koje baštini kroz svoje dugo poslovanje kao i uz naklonost klijenata koji su u nama prepoznali sigurnost, simbol je lokalne i regionalne tradicije bankarstva i investicionog razvoja.

Banka svojim poslovanjem pokriva skoro cijelo područje Republike Srpske, od Banja Luke do Istočnog Sarajeva, gdje u svakom većem mjestu ima svoj organizacioni dio.

Naš tim profesionalno, pouzdano i temeljno priprema osnove za sigurno širenje poslovanja koje će kao i do sada biti prepoznatljivo po kvalitetu i sigurnosti, jer nam je namjera da u tom prepoznatljivom duhu dobre tradicije trajemo i razvijamo se spremno dočekujući nove izazove.

Fokusiramo se na klijente sa pažnjom dobrog domaćina i privrednika, osluškujući pojedinačne zahtjeve i izazove. Naši ljudi imaju iskustvo da procjene potrebe klijenata i autoritet da predstave rješenje, da odluku donesu brzo i efikasno sa minimumom birokratije. U našoj banci, koja broji preko 200 zaposlenih radnika, klijent je centar pažnje i njegovo dobro finansijsko stanje zaista je naš prioritet.

Namjera i plan NAŠE BANKE A.D. BANJA LUKA je da se poslovni sistem sigurno širi, sa ciljem pružanja što kvalitetnije i brže usluge klijentima, u skladu sa poslovnom politikom menadžmenta, koja podrazumijeva dalje unapređenje i proširenje ponude uz izgradnju stabilne i perspektivne pozicije na tržištu uz očuvanje tradicionalnih vrijednosti poslovanja.

Banka kroz vrijeme

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.