ZEMLJIŠTE LOPARE – PRIBOJ

  • Selo Priboj, Opštine Lopare
  • 16511m2k.č 2106/1 u naravi njiva VII zv. Panjik, površine 4088m2
k.č 2327 Voćnjak III klase zv. Potkućnica površine 6322m2
k.č 2326 njiva V klase zv. Potkućnica površine 6101m2, ukupne površine 16511m2 a sve upisano u LN broj 671/2 KO Priboj

Informacije na:

+ 387 (0) 55/232-300 (lokal 1325)
+ 387 (0) 66/272-925.

Email:

milan.markovic@nasa-banka.com


Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.