Naše poslovnice

Pronađeno lokacija: 31

Centrala Banke
Patrijarha Pavla 3
Telefon:
055/232-300
Email:
office@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Filijala Bijeljina
Patrijarha Pavla 3
Telefon:
055/232-351
Email:
filijalabijeljina@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00-17:30
Subotom
08:00 – 13:00

Ekspozitura Janja
Bijeljinska 131
Telefon:
055/544/455
Email:
ekspoziturajanja@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Drinić
Centar bb
Telefon:
050/465-167
Email:
ekspozituradrinic@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Ponedeljak, Srijeda, Petak
09:00 – 13:00

Ekspozitura Gradiška
Vidovdanska 4
Telefon:
051/826-540
Email:
ekspozituragradiska@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Lauš
Karađorđeva 147
Telefon:
051/498-924
Email:
ekspozituralaus@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Lopare
Cara Dušana 32
Telefon:
055/655/070
Email:
ekspozituralopare@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Ugljevik
Trg Draže Mihajlovića bb
Telefon:
055/771-196
Email:
ekspozituraugljevik@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Filijala Banja Luka
Ivana Franje Jukića 1
Telefon:
051/498-926
Email:
filijalabanjaluka@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 17:00
Subotom
08:00 – 13:00

Šalter Intergaj
Ive Andrića 41 a.
Telefon:
055/244-800
Email:
salterintergaj@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Agencija Patkovača
Glavna Ulica br. 86
Telefon:
055/490-199
Email:
agencijapatkovaca@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Agencija Dvorovi
Karađorđeva 116
Telefon:
055/350-433
Email:
agencijadvorovi@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Agencija ATC
Telefon:
055/240-179
Email:
agencijaatc@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Agencija Obudovac
Obudovac bb
Telefon:
054/643-327
Email:
agencijaobudovac@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Agencija Pelagićevo
Pelagićevo bb
Telefon:
054/815-060
Email:
agencijapelagicevo@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Agencija Šekovići
Trg Kralja Petra I Karđorđevića bb
Telefon:
056/653-239
Email:
agencijasekovici@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Agencija Stanari
Karađorđeva 1
Telefon:
053/290131
Email:
agencijastanari@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Brod
Živojina Mišića 1
Telefon:
053/612-677
Email:
ekspoziturabrod@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Derventa
Milovana Bjeloševića Belog bb
Telefon:
053/333-007
Email:
ekspozituraderventa@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Han Pijesak
Srpske vojske 24A
Telefon:
057/557-133
Email:
ekspoziturahanpijesak@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Modriča
Cara Lazara 10
Telefon:
053/811-102
Email:
ekspozituramodrica@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Šamac
Jovana Cvijića 20
Telefon:
054/611-151
Email:
ekspoziturasamac@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Teslić
Karađorđeva 1
Telefon:
053/433-171
Email:
ekspoziturateslic@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Filijala Brčko
Bulevar mira 6
Telefon:
049/234-001
Email:
filijalabrcko@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 17:00

Subotom
08:00 – 13:00

Filijala Doboj
Svetog Save 1
Telefon:
053/209-600
Email:
filijaladoboj@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 17:00
Subotom
08:00 – 13:00

Filijala Zvornik
Svetog Save 56
Telefon:
056/215-525
Email:
filijalazvornik@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00
Subotom
08:00 – 13:00

Agencija Karakaj
Karakaj bb
Telefon:
056/490-183
Email:
agencijakarakaj@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Filijala Istočno Sarajevo
Prvih sarajevskih brigada br 5
Telefon:
057/318-547
Email:
filijalaistocnosarajevo@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Vlasenica
Svetosavska 96
Telefon:
056/741-689
Email:
ekspozituravlasenica@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Pale
Vuka Karadžića bb
Telefon:
057/ 491-157
Email:
ekspoziturapale@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekpozitura Dragočaj
Dragočaj bb (zgrada GBT)
Telefon:
051/498-982
Email:
ekspozituradragocaj@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.