Naše poslovnice

Pronađeno lokacija: 29

Centrala Banke
Patrijarha Pavla 3
Telefon:
055/232-300
Email:
office@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Filijala Bijeljina
Patrijarha Pavla 3
Telefon:
055/232-300 (lokal 1323)
Email:
filijalabijeljina@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00-17:30
Subotom
08:00 – 13:00

Ekspozitura Janja
Bijeljinska 131
Telefon:
055/232-300 (lokal 1361)
Email:
ekspoziturajanja@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Gradiška
Lijevčanska bb
Telefon:
055/232-300 (lokal 803)
Email:
ekspozituragradiska@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Lauš
Karađorđeva 147
Telefon:
055/232-300 (lokal 808)
Email:
ekspozituralaus@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Lopare
Cara Dušana 32
Telefon:
055/232-300 (lokal 1071)
Email:
ekspozituralopare@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Ugljevik
Trg Draže Mihajlovića bb
Telefon:
055/232-300 (lokal 1195)
Email:
ekspozituraugljevik@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Filijala Banja Luka
Ivana Franje Jukića 1
Telefon:
055/232-300 (lokal 810)
Email:
filijalabanjaluka@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 17:00
Subotom
08:00 – 13:00

Šalter Intergaj
Ive Andrića 41 a.
Telefon:
055/232-300 (lokal 1360)
Email:
salterintergaj@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Agencija Patkovača
Glavna Ulica br. 86
Telefon:
055/232-300 (lokal 1199)
Email:
agencijapatkovaca@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Agencija Dvorovi
Karađorđeva 116
Telefon:
055/232-300 (lokal 1359)
Email:
agencijadvorovi@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Agencija ATC
Telefon:
055/232-300 (lokal 1358)
Email:
agencijaatc@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Agencija Obudovac
Obudovac bb
Telefon:
055/232-300 (lokal 1535)
Email:
agencijaobudovac@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Agencija Pelagićevo
Pelagićevo bb
Telefon:
055/232-300 (lokal 1536)
Email:
agencijapelagicevo@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Agencija Šekovići
Trg Kralja Petra I Karđorđevića bb
Telefon:
055/232-300 (lokal 1547)
Email:
agencijasekovici@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Agencija Stanari
Karađorđeva 1
Telefon:
055/232-300 (lokal 1542)
Email:
agencijastanari@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Brod
Živojina Mišića 1
Telefon:
055/232-300 (lokal 1537)
Email:
ekspoziturabrod@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Derventa
Milovana Bjeloševića Belog bb
Telefon:
055/232-300 (lokal 1539)
Email:
ekspozituraderventa@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Han Pijesak
Srpske vojske 24A
Telefon:
055/232-300 (lokal 1545)
Email:
ekspoziturahanpijesak@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Modriča
Cara Lazara 10
Telefon:
055/232-300 (lokal 1540)
Email:
ekspozituramodrica@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Šamac
Jovana Cvijića 20
Telefon:
055/232-300 (lokal 1541)
Email:
ekspoziturasamac@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Teslić
Svetog Save 1
Telefon:
055/232-300 (lokal 1543)
Email:
ekspoziturateslic@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Filijala Brčko
Bulevar mira 6
Telefon:
055/232-300 (lokal 1505)
Email:
filijalabrcko@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00
Subotom
08:00 – 13:00

Filijala Doboj
Svetog Save 1
Telefon:
055/232-300 (lokal 607)
Email:
filijaladoboj@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 17:00
Subotom
08:00 – 13:00

Filijala Zvornik
Svetog Save 56
Telefon:
055/232-300 (lokal 1548)
Email:
filijalazvornik@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00
Subotom
08:00 – 13:00

Agencija Karakaj
Karakaj bb
Telefon:
055/232-300 (lokal 1404)
Email:
agencijakarakaj@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Filijala Istočno Sarajevo
Prve sarajevske brigade 5
Telefon:
055/232-300 (lokal 700)
Email:
filijalaistocnosarajevo@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekspozitura Pale
Vuka Karadžića bb
Telefon:
055/232-300 (lokal 835)
Email:
ekspoziturapale@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Ekpozitura Dragočaj
Dragočaj bb (zgrada GBT)
Telefon:
055/232-300 (lokal 834)
Email:
ekspozituradragocaj@nasa-banka.com
Radno vrijeme:

Radnim danima
08:00 – 16:00

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.