Visa Classic Debit

Uživajte u malim radostima, uz kartice Naše Banke plaćanje je potpuno bezbjedno

Visa Classic Debit karticu možete da koristite za podizanje gotovine i plaćanje robe i usluga u zemlji i inostranstvu kao i za sigurnu kupovinu na internetu.

Novac dostupan 24 sata, 7 dana u nedelji

Bez čekanja u redu, raspolažite Vašim novcem

Uslovi za dobijanje Visa Classic Debit kartice

Da biste dobili Visa Classic Debit karticu Naše Banke potrebno je:

  • da ste državljanin BiH ili da ste strani državljanin sa registrovanim boravkom u BiH dužim od 1 godine
  • da imate otvoren tekući račun kod Naše Banke (račun možete otvoriti na bilo kom šalteru Naše Banke)
  • da dostavite popunjen Zahtjev za izdavanje platne kartice na šalteru Naše Banke
  • da dostavite fotokopiju lične isprave, sa originalom na uvid
  • da potpišete Ugovor o otvaranju i vođenju platnog računa, ukoliko nemate otveren račun od ranije.

Dodatnu Visa Classic Debit karticu Naše Banke može dobiti lice koje je:

  • Starije od 16 god. i ima ličnu ispravu
  • Da dostavi fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid

Možete ovlastiti do dvije osobe za dodatnu karticu.

Zamjena kartice se vrši u sljedećim slučajevima:

  • kada korisnik mijenja lične podatke.
  • kada je fizički oštećena plastika kartice
  • novoprimljena kartica sa netačno unesenim (odštampanim) podacima ili kada je kartica tehnički neispravna

Zahtjev za debitnu karticu možete podnijeti u našoj najbližoj poslovnici.

Preuzmite info list ovdje

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.