Visa Classic Debit

Prednosti korištenja Visa Classic Debit kartice:

 • Bezgotovinsko plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemlji i inostranstvu,
 • Kupovina na internetu (sigurnost plaćanja obezbijeđena najsavremenijom chip tehnologijom i verifikacijom putem sms poruke)
 • Besplatno podizanje gotovine na bankomatima u mreži Naša Banka a.d. Banja Luka
 • Podizanje gotovine na drugim bankomatima u zemlji i inostranstvu, uz naknadu
 • Mogućnost izdavanja jedne ili više dodatnih kartica
 • Mogućnost izmjene PIN-a i upita stanja na bankomatima Naša Banka a.d. Banja Luka
 • Praćenje stanja i transakcija po svojoj kartici putem Mobilnog bankarstva Naš Mbank
 • Mogućnost izmjene dnevnog limita potrošnje po kartici podnošenjem zahtjeva u jednoj od naših poslovnica ili putem Mobilnog bankarstva Naš Mbank
 • Mogućnost blokade kartice putem Mobilnog bankarstva Naš Mbank

Uslovi za dobijanje Visa Classic Debit kartice

Da biste dobili Visa Classic Debit karticu Naše Banke potrebno je:

 • Da ste državljanin BiH ili da ste strani državljanin sa registrovanim boravkom u BiH dužim od 1 godine
 • Da imate otvoren tekući račun kod Naša Banka a.d. Banja Luka (račun možete otvoriti na bilo kom šalteru Naša Banka a.d. Banja Luka)
 • Da dostavite popunjen Zahtjev za izdavanje platne kartice na šalteru Naša Banka a.d. Banja Luka
 • Da dostavite fotokopiju lične isprave, sa originalom na uvid
 • Da potpišete Ugovor o otvaranju i vođenju platnog računa, ukoliko nemate otveren račun od ranije.

Dodatnu Visa Classic Debit karticu Naše Banke može dobiti lice koje je:

 • Starije od 16 god. i ima ličnu ispravu
 • Da dostavi fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid

Možete ovlastiti do dvije osobe za dodatnu karticu.

Zamjena kartice se vrši u sljedećim slučajevima:

 • kada korisnik mijenja lične podatke.
 • kada je fizički oštećena plastika kartice
 • novoprimljena kartica sa netačno unesenim (odštampanim) podacima ili kada je kartica tehnički neispravna

Zahtjev za debitnu karticu možete podnijeti u našoj najbližoj poslovnici.

Preuzmite info list ovdje

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.