Visa Classic Credit

Prednosti korištenja Visa Classic Credit kartice:

 • Bezgotovinsko plaćanje roba i usluga na POS terminalima u zemlji i inostranstvu,
 • Kupovina na internetu (sigurnost plaćanja obezbijeđena najsavremenijom chip tehnologijom i verifikacijom putem sms poruke)
 • Podizanje gotovine na bankomatima u mreži Naša Banka a.d. Banja Luka
 • Podizanje gotovine na drugim bankomatima u zemlji i inostranstvu,
 • Mogućnost izdavanja jedne ili više dodatnih kartica
 • Mogućnost izmjene PIN-a i upita stanja na bankomatima Naša Banka a.d. Banja Luka
 • Praćenje stanja i transakcija po svojoj kartici putem Mobilnog bankarstva Naš Mbank
 • Mogućnost izmjene dnevnog limita potrošnje po kartici podnošenjem zahtjeva u jednoj od naših poslovnica ili putem Mobilnog bankarstva Naš Mbank
 • Mogućnost blokade kartice putem Mobilnog bankarstva Naš Mbank

Uslovi za dobijanje Visa Classic Credit kartice

 • Da ste stariji od 18 god. i da posjedujete ličnu kartu
 • Da ste državljanin BiH
 • Da podnesete popunjen Zahtjev za izdavanje platne kartice na šalteru Naša Banka a.d. Banja Luka
 • Da podnesete Potvrdu o zaposlenju i visini primanja, Rješenje o administrativnoj zabrani ili da položite depozit 100,00 % visine kreditnog limita
 • Da dostavite fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid

Dodatnu Visa Classic Credit može dobiti lice koje je:

 • Starije od 18 god. i ima ličnu ispravu
 • Ima ovlaštenje nosioca osnovne kartice, tj. da Korisnik osnovne kartice podnese popunjen Zahtjev za izdavanje dodatne kartice na šalteru Naša Banka a.d. Banja Luka, koji su potisali i Korisnik osnovne kartice i ovlašteno lice
 • Dostavi fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid

Način upotrebe kreditne kartice:

 • Banka korisniku odobrava na korišćenje određeni kreditni limit (u skladu sa kreditnom sposobnošću korisnika).
 • Limit može iznositi najviše 10.000 KM
 • Korisnik je dužan da vrati najmanje 5,00% dugovanog iznosa do 20-og u mjesecu, za prethodni mjesec, zajedno sa kamatama i troškovima obračuna i slanja izvoda.
 • Bez kamate ukoliko do 20-og u mjesecu izmirite sav dug za transakcije nastale u prethodnom mjesecu
 • Za podizanje gotovine kamata se obračunava od dana podizanja gotovine na šalteru ili bankomatu

Zahtjev za kreditnu karticu možete podnijeti u našoj najbližoj poslovnici.

Preuzmite info list ovdje

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.