Visa Classic Credit

Visa Classic Credit je kreditna kartica koja omogućava podizanje gotovine na šalterima i bankomatima, plaćanje roba i usluga karticom do iznosa odobrenog kreditnog limita

Prednosti korišćenja Visa Classic Credit kartice

  • Jednostavan i brz kredit Na računu Vam se rezervišu određena sredstva koja možete da trošite kad Vam je potrebno Oslobađate se nošenja gotovine Plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu Podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvuSva zaduženja po kartici koja napravite, konvertuju se u KM po kursu Visa International na dan zaduženja

Uslovi za dobijanje Visa Classic Credit kartice

  • Da ste stariji od 18 god. i da posjedujete ličnu kartu Da ste državljanin BiH Da podnesete popunjen Zahtjev za izdavanje platne kartice na šalteru Naša Banka a.d Da podnesete Potvrdu o zaposlenju i visini primanja, Rješenje o administrativnoj zabrani ili da položite depozit 100,00 % visine kreditnog limita Da dostavite fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid

Dodatnu Visa Classic Credit karticu Naše Banke može dobiti lice koje je:

  • Starije od 18 god. i ima ličnu ispravu Ima ovlaštenje nosioca osnovne kartice, tj. da Korisnik osnovne kartice podnese popunjen Zahtjev za izdavanje dodatne kartice na šalteru Naša Banka a.d, koji su potisali i Korisnik osnovne kartice i ovlašteno lice Dostavi fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid

Način upotrebe kreditne kartice:

  • Banka korisniku odobrava na korišćenje određeni kreditni limit (u skladu sa kreditnom sposobnošću korisnika). Limit može iznositi najviše 10.000 KM Korisnik je dužan da vrati najmanje 5,00% dugovanog iznosa do 20-og u mjesecu, za prethodni mjesec, zajedno sa kamatama i troškovima obračuna i slanja izvoda. Bez kamate ukoliko do 20-og u mjesecu izmirite sav dug za transakcije nastale u prethodnom mjesecu Za podizanje gotovine kamata se obračunava od dana podizanja gotovine na šalteru ili bankomatu

Zahtjev za kreditnu karticu možete podnijeti u našoj najbližoj poslovnici.

Preuzmite info list ovdje

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.