Standard MasterCard

Standard MasterCard je kreditna kartica koja omogućava podizanje gotovine na šalterima i bankomatima, plaćanje roba i usluga karticom do iznosa odobrenog kreditnog limita

Prednosti korišćenja Standard MasterCard

 • Jednostavan i brz kredit
 • Na računu Vam se rezervišu određena sredstva koja možete da trošite kad Vam je potrebno
 • Oslobađanje se nošenja gotovine
 • Plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu bez provizije
 • Podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu
 • Sva zaduženja po kartici koja napravite, konvertuju se u KM po kursu MasterCard-a na dan zaduženja

Uslovi za dobijanje Standard MasterCard

 • Da ste stariji od 18 god. i da posjedujete ličnu kartu
 • Da ste državljanin BiH
 • Da podnesete popunjen Zahtjev za izdavanje platne kartice na šalteru Naša Banka a.d
 • Da podnesete Potvrdu o zaposlenju i visini primanja, Rješenje o administrativnoj zabrani  ili da položite depozit 100,00 % visine kreditnog limita
 • Da dostavite fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid
 • Da imate dva žiranta u stalnom radnom odnosu sa Potvrdom preduzeća o zaposlenju i visini primanja i Rješenjima o administrativnoj zabrani.

Dodatnu Standard MasterCard  Naše Banke može dobiti lice koje je:

 • Starije od 18 god. i ima ličnu ispravu
 • Ima ovlaštenje nosioca osnovne kartice, tj. da Korisnik osnovne kartice podnese popunjen Zahtjev za izdavanje dodatne kartice na šalteru Naša Banka a.d, koji su potisali i Korisnik osnovne kartice i ovlašteno lice
 • Dostavi fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid

Način upotrebe kreditne kartice :

 • Banka korisniku odobrava na korišćenje odredjeni kreditni limit (u skladu sa kreditnom sposobnošću korisnika). Limit može iznositi najviše 10.000KM
 • Korisnik je dužan da vrati najmanje 5,00 % dugovanog iznosa do 20-og u mjesecu, za prethodni mjesec, zajedno sa kamatama i troškovima obračuna i slanja izvoda
 • Bez kamate ukoliko do 20-og u mjesecu izmirite sav dug za transakcije nastale u prethodnom mjesecu
 • Za podizanje gotovine kamata se obračunava od dana podizanja gotovine na šalteru ili bankomatu

Zahtjev za kreditnu karticu možete podnijeti u našoj najbližoj poslovnici.

Preuzmite obrazac za kreditnu karticu

Mreža bankomata Naše Banke

Mreža bankomata Naše Banke omogućava svojim korisnicima kartica (kao i svim ostalim korisnicima kartica drugih banaka) dnevno podizanje gotovine i uvid u stanje računa. Korisnicima kartica Naše Banke omogućeno je podizanje gotovine bez naknade na bankomatima Naše Banke i Nove banke.

Mreža bankomata

U slučaju gubitka ili krađe platne kartice pozovite broj 0800 50 213 – opcija 3.

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.