Standard MasterCard

Standard MasterCard je kreditna kartica koja omogućava podizanje gotovine na šalterima i bankomatima, plaćanje roba i usluga karticom do iznosa odobrenog kreditnog limita

Prednosti korišćenja Standard MasterCard

 • Jednostavan i brz kredit
 • Na računu Vam se rezervišu određena sredstva koja možete da trošite kad Vam je potrebno
 • Oslobađanje se nošenja gotovine
 • Plaćanje roba i usluga u zemlji i inostranstvu bez provizije
 • Podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu
 • Sva zaduženja po kartici koja napravite, konvertuju se u KM po kursu MasterCard-a na dan zaduženja

Uslovi za dobijanje Standard MasterCard

 • Da ste stariji od 18 god. i da posjedujete ličnu kartu
 • Da ste državljanin BiH
 • Da podnesete popunjen Zahtjev za izdavanje platne kartice na šalteru Naša Banka a.d
 • Da podnesete Potvrdu o zaposlenju i visini primanja, Rješenje o administrativnoj zabrani  ili da položite depozit 100,00 % visine kreditnog limita
 • Da dostavite fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid
 • Da imate dva žiranta u stalnom radnom odnosu sa Potvrdom preduzeća o zaposlenju i visini primanja i Rješenjima o administrativnoj zabrani.

Dodatnu Standard MasterCard  Naše Banke može dobiti lice koje je:

 • Starije od 18 god. i ima ličnu ispravu
 • Ima ovlaštenje nosioca osnovne kartice, tj. da Korisnik osnovne kartice podnese popunjen Zahtjev za izdavanje dodatne kartice na šalteru Naša Banka a.d, koji su potisali i Korisnik osnovne kartice i ovlašteno lice
 • Dostavi fotokopiju lične isprave sa originalom na uvid

Način upotrebe kreditne kartice :

 • Banka korisniku odobrava na korišćenje odredjeni kreditni limit (u skladu sa kreditnom sposobnošću korisnika). Limit može iznositi najviše 10.000KM
 • Korisnik je dužan da vrati najmanje 5,00 % dugovanog iznosa do 20-og u mjesecu, za prethodni mjesec, zajedno sa kamatama i troškovima obračuna i slanja izvoda
 • Bez kamate ukoliko do 20-og u mjesecu izmirite sav dug za transakcije nastale u prethodnom mjesecu
 • Za podizanje gotovine kamata se obračunava od dana podizanja gotovine na šalteru ili bankomatu

Zahtjev za kreditnu karticu možete podnijeti u našoj najbližoj poslovnici.

Preuzmite obrazac za kreditnu karticu

Mreža bankomata Naše Banke

Mreža bankomata Naše Banke omogućava svojim korisnicima kartica (kao i svim ostalim korisnicima kartica drugih banaka) dnevno podizanje gotovine i uvid u stanje računa. Korisnicima kartica Naše Banke omogućeno je podizanje gotovine bez naknade na bankomatima Naše Banke i Nove banke.

Mreža bankomata

U slučaju gubitka ili krađe platne kartice pozovite broj 055/232-321

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.