ISO (International Organization for Standardization)

Kako je Banka prepoznala prednosti primjene sertifikacione grupacije „ISO“ (International Organization for Standardization), implementirala je sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015.

Kontinuitet primjene standarda ISO 9001 počinje od 2005 godine, gdje je Banka prošla kroz sve faze razvoja standarda. Primjenom ISO 9001:2015 standarda fokus je na zadovoljstvu i zaštiti korisnika naših usluga. Prepoznavši prednosti primjene ISO 9001:2015, Banka je implementirala i standard za upravljanje informacijama, ISO 27001:2013, sa ciljem unapređenja poslovnih procesa i  zaštite svojih klijenata.

NAŠA BANKA A.D. BANJA LUKA nastavlja pratiti razvoj standarda ISO 9001:2015, usavršavati se prema njemu i redovno certificirati u cilju obostranog zadovoljstva naših klijenata

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.