UVIJEK SA NAŠIM LJUDIMA!

Bespovratna sredstva

Poštovani,

Naša Banka  je pokrenula veliku Akciju podrške očuvanja životne okoline, prirodnih ljepota koje nas okružuju sa ciljem ljepše, zdravije i bolje budućnosti nas i naše djece.

Ponosni smo na našu okolinu i na mjesta odakle smo potekli, jer su to mjesta koja svi volimo!

 Naša Banka voli ono što volite i Vi.

Prijavite se za bespovratna sredstva!

Pozivamo Vas da nam pošaljete Prijavu (dopis) sa Vašim projektom ili prijedlogom ispred udruženja, organizacije kojoj pripadate ili želite da je osnujete sa ciljem očuvanja i obnavljanja životne okoline i našeg prirodnog okuženja, (npr. obnovljiva energija smanjenje emisija ugljen-dioksida, uklanjanje otpada…)

Prijave (dopisi) će se prikupljati do kraja 2023. godine, a u prvom kvartalu 2024. godine će nezavisna stručna komisija donijeti odluku o Prijavama kojima će Naša Banka dodijeliti bespovratna sredstva. Banka nije u obavezi da navodi razloge za izbor, a na odluku komisije se ne može uložiti žalba.

Ukoliko budete odabrani u projektu bespovratnog finansiranja, Banka će, u saradnji sa Vama, vršiti zajedničku kontrolu realizacije i utrošenih sredstava, a sa ciljem efikasnijeg provođenja projekta. Banka će u okviru ovog projekta, koji ima za cilj širenje svijesti o značaju zaštite životne sredine i društvene odgovornosti, koristiti zajednički promotivni materijal (fotografije i video material).

Prijava (dopis) može da bude u slobodnoj formi, a treba da sadrži osnovne podatke o podnosiocu, opis projekta, prethodne aktivnosti na istim ili sličnim projektima..

Sve prijave možete slati na mejl adresu: marketing-komunikacije@nasa-banka.com
ili poštom na adresu Ivana Franje Jukića 1, 78000 Banja LukaČekamo vas da zajedno damo doprinos ljepšoj budućnosti!


Ukoliko ste zainteresovani, upišite svoje podatke, a mi ćemo Vas kontaktirati.

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.